Tuyển dụng Thái Hưng
STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1
Thái Nguyên
30/06/2019
2
Thái Nguyên
31/05/2019
3
Thái Nguyên
31/05/2019
4
Thái Nguyên
31/05/2019
5
Thái Nguyên
31/05/2019
6
Thái Nguyên
31/05/2019
7
Thái Nguyên
31/05/2019
8
Thái Nguyên
31/05/2019
9
Thái Nguyên
31/05/2019
10
Thái Nguyên
31/05/2019