Tuyển dụng Thái Hưng
STT Vị trí tuyển dụng Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
1
Thái Nguyên
31/05/2019
2
Thái Nguyên
31/05/2019
3
Thái Nguyên
31/05/2019
4
Thái Nguyên
31/05/2019